โอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นทให้บริการจัดกิจกรรมสันทนาการ และรับบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ศักยภาพด้านบุคลากร ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยกิจกรรมอันหลากหลายรูปแบบใหม่ๆ ที่เรา ได้สรรค์สร้างขึ้น โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความเป็น Team Work กับบุคลากรของท่านเพื่อ ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานในองค์กรของท่านต่อไป อาทิเช่น กิจกรรม Car Rally, Boat Rally, Walk Rally, Team Building, Sport Day, Camp Fire, Event Party, โปรแกรมท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ โดยเราได้มุ่งเน้นในการบริการที่ดีที่สุดด้วยทีมงานคุณภาพและวิทยากร ระดับมืออาชีพ